Kategórie

Obchodné podmienky pre nákup v tomto internetovom obchode  www.skola.dortun.sk

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásených predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

 

CENY

Ceny uvedené na stránke  platia výhradne pre nákup prostredníctvom internetu. Ceny sú uvedené vrátane DPH, recyklačného poplatku. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prehlásenie o ochrane osobných údajov Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zaslanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom.

Zákony a predpisy:  - zákon číslo 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

Zákony a predpisy: - zákon číslo 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji

 

OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB

Ponúkame vám možnosť nákupu priamo z Vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, telefónu, e-mailu, či písomne na našej adrese. Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke.      V prípade nezrovnalostí Vás samozrejme budeme kontaktovať.  Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári.  V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo k zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme i v prípade, kedy výrobca prestane dodávať objednaný produkt, alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu. Toto sa vzťahuje aj na chybu spôsobenú naším administrátorom a to v prípade, že cena uvedená u produktu je absolútne nereálna a vznikla zle nastaveným výpočtom v systému.

 

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji").

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou a musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom ,  doklad o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol chybný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.

Za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým kupujúci urobil návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za pripojenie kupujúceho na internetovú stránku predávajúceho, počas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na internetovej stránke alebo napísal a odoslal mail s objednávkou tovaru v trvaní 30 minút.

V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v týchto všeobecných obchodných podmienkach, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

 

DOVOZ TOVARU

Objednaný tovar vám bude doručený poštovou,  zásielkovou službou, ktorú naša spoločnosť využíva, poprípade našou vlastnou dopravou.

O čase dodania tovaru budete vopred informovaní a to: min. 24 hodín pred dodaním tovaru Vás bude kontaktovať náš operátor, ktorý Vám oznámi približný čas dodania. Ďalej Vás kontaktuje kurier, alebo vodič v deň doručení zásielky.

 

DODACIA LEHOTA

Dodacia lehota objednaného tovaru  je od 2-30 dní, ak nie je uvedené inak. U atypického sortimentu  o dodacej lehote budeme Vás  informovať. V prípade, že nejaký tovar nebude skladom, budeme Vás čo najskôr kontaktovať. V prípade, že Vás zaujíma dostupnosť vybraného tovaru, kontaktujte nás na: dortun@dortun.sk

 

PLATBA

číslo nášho účtu: 8816012/5200 OTP BANKA SLOVENSKO

 

Po zaplatení tovaru dostane kupujúci doklad o zaplatení – faktúru, ktorá slúži ako daňový doklad a záručný list, ak pre účely uplatnenia záruky nepostačuje samotný daňový doklad. Faktúru a záručný list dostane pri preberaní tovaru od kuriéra, alebo mu bude zaslaná poštou do 14 dní.

 

REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

vybavovaní reklamácii sa postupuje podľa všeobecných predpisov v zmysle zákona č.250/2007 Z.z.

 

Postup pri nákupe

1. VYBERTE SI TOVAR - vľavo si v menu zvoľte kategóriu (prípadne podkategóriu) tovaru o ktorý máte záujem. Zobrazí sa Vám kompletný zoznam tovaru patriaceho do zvolenej kategórie (podkategórie). V zozname je uvedený názov tovaru, krátky popis tovaru a malý foto náhľad. Po kliknutí na názov tovaru, foto náhľad alebo tlačítko "Detailný popis" sa zobrazí jeho podrobný popis.

 

2. VLOŽTE TOVAR DO KOŠÍKA - ak ste sa rozhodli vybraný tovar kúpiť, stlačte na stránke podrobného popisu tlačítko "Vložiť do košíka" (v políčku pred tlačítkom môžete definovať počet kusov). Zobrazí sa Vám "Nákupný košík" aj s tovarom, ktorý ste tam práve pridali. V prípade, ak máte záujem nakúpiť viac druhov tovaru, stlačte tlačítko "Pokračovať v nákupe" alebo pokračujte spôsobom popísaným v bode 1.

 

3. OBJEDNÁVKA - ak ste skončili s výberom tovaru, prejdite do sekcie "Košík" a stlačte tlačítko "Pokračovať v objednávke". Ak sa nachádzate priamo v sekcii "Košík" stlačte tlačítko "Pokračovať v objednávke". Zobrazí sa Vám objednávka tovaru, ktorý ste si vybrali a vložili do košíka.V objednávke si prosím skontrolujte druh a množstvo objednávaného tovaru. Následne vyplňte všetky požadované kontaktné údaje. (Ak ste registrovaný zákazník, môžete sa prihlásiť a požadované údaje už budú pred vyplnené)

Zvoľte si spôsob odberu tovaru - osobný odber v našej predajni alebo doručenie na Vami zadanú adresu. Vyberte si spôsob úhrady za tovar. Ak tovar nakupujete na firmu alebo živnosť, vyplňte prosím aj fakturačné údaje Vašej spoločnosti.

Po stlačení tlačítka "Pokračovať v objednávke" sa Vám zobrazí kompletná objednávka tovaru. Po stlačení tlačítka "Objednať" je Vaša objednávka automaticky spracovaná systémom. Na Vami zadaný e-mail bude odoslaná kópia objednávky a naši pracovníci Vás budú kontaktovať. Stlačením tlačítka "Vytlačiť objednávku" si môžete kópiu objednávky vytlačiť.

 

4. PLATBA ZA TOVAR - Platbu za tovar uhraďte na základe podkladov pre úhradu bankovým prevodom, vkladom na účet alebo v hotovosti pri prevzatí tovaru. Pri platbe cez splátkový systém Vám bude úverová zmluva doručená s tovarom, alebo si ju preberiete pri osobnom odbere tovaru.


Úvodná stránkaÚvodná stránka

Košík  

(prázdny)

Zľavnené produkty

Žiadne zľavnené produkty

Nové produkty

Žiadne nové produkty v tejto chvíli.